Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Glukoza

Najpomembnejši ogljikov hidrat z vidika prehrane organizmov je glukoza ali grozdni sladkor. Glukoza je v organizmih v krvi, prenaša se iz prebavil v vse celice telesa in se porablja pri celičnem dihanju, pri pridobivanju energijsko bogate snovi, adenozin trifosfata (ATP). V krvi je glukoze od 80 do 100 mg/100 mL krvi. Ker je glukoza v krvi, jo dodajajo bolnikom med infuzijo neposredno v kri, kadar ne morejo jesti. Glukoza je tudi gradbeni element drugih sladkorjev, ni pa tako sladkega okusa kot kuhinjski sladkor.


Glukoza je monosaharid - polihidroksialdehid, sestavljena je iz ene enote (C6H12O6). Najbolj enostavno lahko strukturo glukoze zapišemo kot:

CH2OH-C*H(OH)-C*H(OH)-C*H(OH)-C*H(OH)-CHO

C* - kiralni ogljikovi atomi; ti imajo vezane štiri različne skupine 

Vendar zapis ni popoln. Za pisanje linearnih strukturnih formul monosaharidov uporabljamo Fischerjevo projekcijo. Značilno za ta zapis je, da je veriga ogljikovih atomov postavljena navpično, najbolj oksidiran ogljikov atom (atom s karbonilno skupino) je vedno zgoraj, najmanj oksidiran ogljikov atom (-CH2OH) pa je vedno spodaj. Navpične vezi so usmerjene za ravnino papirja, vodoravne vezi pa so usmerjene pred ravnino papirja.

Odgovorite na vprašanja

Oglejte si Fisherjevo linearno projekcijo strukturne formule glukoze in odgovorite na vprašanja. 

Koliko atomov različnih elementov gradi molekulo najpomembnejšega monosaharida? 24

Kako glede na vrste funkcionalnih skupin imenujemo monosaharide aldoze? polihidroksialdehidi

Koliko kiralnih ogljikovih atomov (kiralni so C atomi, na katere so vezane štiri različne skupine) je v molekuli glukoze (vpišite številko)? 4

<NAZAJ
>NAPREJ168/335