Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Konformacija

Niti s Fisherjevo linearno formulo (aciklična oblika) ne s Haworthovo ciklično projekcijo pa ne prikažemo dejanske oblike glukoze. Najugodnejše energijsko stanje šestčlenskega obroča je konformacija »stola«. Zapisa, ki najbolje prikazujeta strukturo molekule glukoze, si oglejmo spodaj.

Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

V vodni raztopini glukoze je približno 95 % molekul v piranozni obliki, 5 % molekul je v furanozni obliki (petčlenski obroč s kisikom). Delež aciklične oblike pa je zanemarljivo majhen, 0,02 %.

Koliko kiralnih C-atomov je v furanozni obliki glukoze? (vpišite številko): 5

Model alfa-D-glukopiranoze

Model molekule alfa-D-glukopiranoze
palični kroglični kalotni

Preverite razumevanje ciklizacije

Zakaj se s ciklozacijo molekule glukoze poveča število kiralnih ogljikovih atomov v molekuli?

β-D-glukopiranoza v konformaciji "stola"

<NAZAJ
>NAPREJ173/335