Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Monosaharidi so preprosti ogljikovi hidrati s hidrokisilnimi in karbonilnimi funkcionalnimi skupinami.

Delimo jih na aldoze, ki imajo aldehidno funkcionalno skupino (—CHO), in ketoze s ketonsko funkcionalno skupino (>CO).

Glavni predstavnik aldoz je glukoza, ki ima v molekuli štiri kiralne C-atome. Glukoza se nahaja v krvi.

Fischerjeva linearna projekcija molekule glukoze

Glavni predstavnik ketoz je fruktoza ali tudi sadni sladkor.

Fischerjeva linearna projekcija molekule fruktoze

V naravi  prevladujejo ciklične oblike monosaharidov. Ciklizacija je posledica reakcije med karbonilno skupino z eno od hidroksilnih skupin. Nastanejo šestčlenski obroči s kisikom (piranozidna oblika) ali petčlenski obroči s kisikom (furanozidna oblika). S ciklizacijo se poveča število kiralnih centrov v molekuli.

Ciklična piranozidna oblika glukoze v Haworthovi projekciji

Ciklična furanozidna oblika glukoze v Haworthovi projekciji 

Monosaharidi so optično aktivne spojine. Njihova absolutna konfiguracija je D. Absolutna konfiguracija je določena z lego hidroksilne skupine, ki je v Fischerjevi linearni projekciji najbolj oddaljena od aldehidne ali ketonske skupine. Če je ta na desni strani, je absolutna konfiguracija D. Prevladuje konfiguracija D. Monosaharide dokažemo z oksidacijo karbonilne skupine z ioni Ag+  Tollensovega reagenta (izloči se srebrovo zrcalo) ali ioni Cu2+ Fehlingovega reagenta (izpade netopen rdeč Cu2O).

<NAZAJ
>NAPREJ174/335