Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
1.

Naloge

Z monosaharidi potekajo reakcije, ki so značilne za alkohole, aldehide in ketone.

Ovrednotite trditve, pri tem pa si pomagajte s strukturno formulo glukoze.

Glukoza lahko reagira z alkoholom tako, da nastane eter.

Drži. Ne drži.

Z glukozo poteče reakcija bromiranja.

Drži. Ne drži.

V molekuli glukoze poteče oksidacija primarne hidroksilne skupine.

Drži. Ne drži.

Z glukozo potečejo reakcije, značilne za karboksilne kisline.

Drži. Ne drži.

V molekuli glukoze poteče oksidacija aldehidne skupine.

Drži. Ne drži.
2.

S Fehlingovim reagentom, ki ga je odkril nemški kemik  Hermann von Fehling (1812—1885), dokazujemo tako aldoze kot ketoze. Kaj menite, zakaj je tako, glede na to, da je Fehlingov reagent, reagent za aldehide? 

 

<NAZAJ
>NAPREJ175/335