Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Fehlingova reakcija za dokaz monosaharidov

Cilji:

S poskusom boste dokazali, ali lahko s preprostim poskusom razlikujemo  med aldozo — glukozo in ketozo —fruktozo?

Potrebščine:

- Fehling  I* in II*

- 5 % vodni raztopini glukoze in fruktoze

- gorilnik in vodna kopel, vrelni kamenčki

- epruvete, čaša

Fehling I* je raztopina bakrovega sulfata v destilirani vodi  (7 g CuSO4.5 H2O v 100 ml vode).
Fehling II** je raztopina kalijevega natrijevega tartrata in natrijevega hidroksida v destilirani vodi (35 g kalijevega natrijevega tartrata, 10 g natrijevega hidroksida v 100 ml vode).

V epruveti zmešajte 5 ml raztopine Fehlinga I in 5 ml raztopine Fehlinga II. Dobite temnomodro raztopino. V dve epruveti prelijte po 5 ml reagenta in v eno dodajte 1 ml raztopine glukoze, v drugo pa 1 ml raztopine fruktoze. Dodajte še vrelna kamenčka in epruveti postavite na vodno kopel. Segrevajte in opazujte spremembo barve.

Fehlinogova reakcija

Pri izvedbi Fehlingove reakcije smo ugotovili, da dajeta pozitivno reakcijo tako raztopina glukoze, ki ima v molekuli aldehidno skupino, kakor tudi raztopina fruktoze, ki ima v molekuli ketonsko skupino. Pričakovali bi, da fruktoza ne bo dala pozitivne Fehlingove reakcije. Spomnite se, da je bila Fehlingova reakcija s ketoni negativna.

Poskus: Fehlingova reakcija z glukozo

Zakaj poteče reakcija z raztopino fruktoze drugače kot s ketoni?

 

<NAZAJ
>NAPREJ171/335