Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Lipidi, še posebno triacilgliceroli oz. maščobe, so pri živalih zaloga hranilnih snovi, t. i. »metabolna energija«. Rastline skladiščijo hranilne snovi kot škrob, živali pa predvsem kot maščobe, čeprav malo hranilnih snovi tudi živali skladiščijo v obliki polisaharida glikogena. 

Fosfolipidi so sestavljeni lipidi, glicerol je zaestren z dvema maščobnima kislinama, v molekuli pa nastopa še estrska vez glicerola s fosforjevo kislino, ki je zaestrena še z aminoalkoholom holinom.  Fosfolipidi skupaj s sfingolipidi sestvaljajo celične membrane.

Sfingolipidi sestavljajo mielin, ta pa obdaja nevrite živčnih celic kot ovojnica. Alkohol svingozin je z amidno vezjo vezan na maščobno  kislino.

 

 

 

Neumiljivi lipidi

Steroidi imajo v molekuli steroidni obroč, v katerem so trije šestčlenski obroči kondenzirani s petčlenskim obročem ogljikovih atomov.

V naravi najdemo steroide v živalih, rastlinah, plesnih, ne pa v bakterijah. Lahko so proste molekule ali pa vezane z molekulami maščobnih kislin ali ogljikovih hidratov. Izmed steroidov je v človeškem telesu največ holesterola.

Prostaglandini so tkivni hormoni. Kemično so to nenasičene maščobne kisline, ki imajo v strukturi vezan petčlenski obroč.

 

<NAZAJ
>NAPREJ216/335