Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
13.
14.

Zapiši izraz in ga poenostavi.
a) Kvadratu vsote števil $-3$ in $b$ prištej produkt števil $4b$ in $-2b$.
b) Razliko kvadratov števil $-2a$ in $6$ pomnoži z vsoto števil $a$ in $-3$.

15.

Izraze prepiši v zvezek in jih poenostavi. K vsakemu izrazu vpiši črko pred enakovrednim, poenostavljenim izrazom.

$(4a+3)^2-(3a+7)(2a-5)=$ B
$(-7a-4)(2a-6)-(3a+8)^2=$ A
$3\cdot(2a^2+4a-7)-(-5a+16)^2=$ C
A $-23 a^2 -14 a -40$ B $10a^2+25a+44$
C $ -19a^2 +172a -277$
16.

Vrednost izraza $(6a+3b)^2-(9a+b)(4a-b)$ za $a = 2$ in $b=-3$ je $-135$.

Drži. Ne drži.
17.

Primerjaj izjave, če veš, da je $a>1$. Vpiši znak $>$, $<$ ali $=$.

$-3a+5$
>
$-3a-5$
$\frac{a}{3}$
<
$\frac{a+1}{3}$
$(a+1)^2$
>
$a^2+1$
$(-a)^2+1$
=
$a^2+1$
18.

Zapiši izraz in ga poenostavi. Izračunaj vrednost izraza za $a=-2$ in $b=2$.

Od produkta vsote in razlike števil $4a$ in $-b$ odštej štirikratnik kvadrata razlike števil $-6a$ in $-2b$.

19.

Imamo kvadrat in pravokotnik. Kvadrat ima stranico $a+9$. Dolžina pravokotnika je $a+6$, širina pa $a+10$. Širino pravokotnika povečujemo za $1$. Razišči, katera je največja širina pravokotnika, da bo ploščina kvadrata še večja od ploščine pravokotnika. ($a>3$, $a\in N$) 

<NAZAJ
>NAPREJ19/513