Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Reševanje enačb

Povleci števila iz osnovne množice $\mathcal{U}$ do zapisane enačbe. Kaj ugotoviš?

Rešitev enačbe je vsaka vrednost neznanke, za katero je vrednost leve strani enačbe enaka vrednosti desne strani enačbe. V množico rešitev zapišemo tisto rešitev enačbe, ki je iz osnovne množice. V primeru, da rešitev enačbe ni v osnovni množici, je množica rešitev prazna množica. Če osnovna množica ni posebej navedena, je to množica realnih števil.

Zgled

Reši enačbo $12+x=18-x$, če je osnovna množica $\mathcal{U}=\{4,5,6,7\}$.

Zgled

Reši enačbe. Zapiši množice rešitev.
a) $1+2x=5$          
b) $0\cdot x=5$          
c) $0\cdot x=0$

Linearna enačba lahko ima eno rešitev, nima rešitve ali ima neskončno rešitev.

Zgled

Premisli, katera števila so rešitev enačb. Vpiši številke.

a) 77 $: 7=11$           b) $2\cdot ($ 10 $-3)=14$

Enačbe lahko rešujemo s premislekom.

Zgled

Enačbe reši s premislekom.

a) $2x=32$           

b) $x:15=4$          

c) $11=25-x$           

č) $14+x=48$ d) $100:x=25$  e) $100:5=4\cdot x$

Zgled

Rešitev enačbe $2x-3=9$ je število $6$.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ46/513