Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
13.

V zvezek zapiši vsaj tri take enačbe, ki so ekvivalentne enačbi $-4x+4=2$.

14.

Reši enačbe. Poišči pare.

Število poskusov:
15.

Za katero vrednost spremenljivke $a$ je enačba $ax+3=7+2x$ nerešljiva?

16.

V zvezek zapiši pet enačb z množico rešitev $\mathcal{R}=\{-4\}$.

17.

Dopolni desno stran enačbe $4x-3=2x+\_\_$ tako, da bo rešitev enačbe:
a) število $5$,           
b) število $0$,           
c) število $-2$. 

18.

Utemelji, da enačbi $2x-7=-4$ in $2\cdot (x-7)=-4$ nimata enakih rešitev.

19.

Enačbi $4x-4=16$ in $4\cdot (x-4)=16$ sta ekvivalentni.

Drži. Ne drži.
20.

Za kateri vrednosti spremenljivk $a$ in $b$ je enačba $3x+4b=ax-b-5$ identiteta?

<NAZAJ
>NAPREJ53/513