Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Enačbe se razlikujejo po številu neznank in po stopnji neznanke. Linearna enačba je enačba z eno neznanko in z najvišjo stopnjo neznanke ena ($x^1 = x$).

Rešitev enačbe je vsaka vrednost neznanke iz osnovne množice, za katero je vrednost leve strani enačbe enaka vrednosti desne strani enačbe. Rešitev enačbe zapišemo v množico rešitev $\mathcal{R}$. Če rešitve enačbe ni v osnovni množici, je množica rešitev prazna množica. Če osnovna množica ni posebej navedena, je to množica realnih števil. Poglej primer.

Vsako linearno enačbo povleci v označeno polje. Zapiši množice rešitev linearnih enačb, če je $\mathcal{U}=\mathbb{N}$.

Linearna enačba lahko ima eno rešitev, nima rešitve ali ima nešteto rešitev. Enačba, ki jo reši vsako realno število, je identična enačba ali identiteta. Za identiteto velja $\mathcal{R}=\mathbb{R}$. Poglej primer.

K vsaki enačbi povleci pravilno trditev.

Enačbe lahko rešujemo s premislekom, s preglednico ali z diagramom. Enačbo $(x-2)\cdot 4=16$ reši na vse tri načine.

Enačbe z enako množico rešitev so ekvivalentne enačbe. Reši primer.

Enačbi $x-3=7$ in $60:x+4=10$ sta ekvivalentni.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ50/513