Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Identične enačbe

Povleci števila na mesto neznanke. V zvezek prepiši enačbo in na mesto neznanke vstavi še nekaj poljubnih števil. Kaj ugotoviš?

Enačba, ki jo reši vsako realno število, je identična enačba ali identiteta. Za identiteto velja $\mathcal{R}=\mathbb{R}$.

Zgled

Izberi identiteto. Utemelji odgovor.

Zgled

Enačba $x-3=x-3$ je identiteta.

Drži. Ne drži.

Če je izraz na levi strani enačbe po zapisu popolnoma enak izrazu na desni strani enačbe, je enačba zagotovo identiteta.

Zgled

Utemelji, zakaj je enačba $(x+1)^2=x^2+2x+1$ identiteta.

Zgled

Enačbo dopolni v identiteto z množenjem enočlenika z dvočlenikom.

$3\cdot (2x-1)=$ 6 $x-$ 3

Enačba je identiteta, če lahko izraz na eni strani enačbe preoblikujemo v izraz, ki je enak izrazu na drugi strani enačbe.

Zgled

Zapisana je leva stran enačbe $4z+2$. Zapiši desno stran enačbe, da bo enačba imela:
a) eno rešitev,          
b) nešteto rešitev,         
c) nobene rešitve. 

<NAZAJ
>NAPREJ49/513