Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Pomen smernega koeficienta

Na prikazu sta posebej označeni točki $N(0,\, n)$ in $T(1,\, f(1))$. S premikanjem drsnika prikaži različne grafe linearnih funkcij. Za vsak graf opiši, za koliko se razlikujeta abscisi označenih točk in za koliko se razlikujeta ordinati označenih točk. Ugotoviš kaj posebnega?

Za točki $T_1(x_1,\, y_1)$ in $T_2(x_2,\, y_2)$ na grafu linearne funkcije velja $y_2-y_1=k$, če je $x_2-x_1=1$.

Zgled

Nariši v zvezek graf linearne funkcije s predpisom $f(x)=2x-3$ in graf funkcije $g(x)=-2x-3$ v različni koordinatni mreži. Na prvem grafu označi točko $A(-2,\, -7)$, na drugem grafu pa točko $B(-4, \, 5)$. Na vsakem grafu označi vsako naslednjo točko z za ena večjo absciso. Kako se spreminjajo ordinate točk?

Zgled

Maja je risala graf linearne funkcije $f(x)=3x-2$. Poglej Majin postopek in nariši graf te funkcije po enakem postopku v zvezek. Postopek opiši.

Graf linearne funkcije lahko načrtaš z izbiro točk $T_1(x_1,\, y_1)$ in $T_2(x_1 + 1,\, y_1 + k)$. Izbereš lahko npr. točki $N(0,\ n)$ in $T(1,\ n+k)$.

<NAZAJ
>NAPREJ229/513