Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Snop premic

Prikaži grafe linearnih funkcij. Opiši lego grafov in primerjaj funkcijske predpise.

Grafi linearnih funkcij z enakim smernim koeficientom so vzporedni. Vzporednice imenujemo snop premic.

Zgled

Zgled

Graf linearne funkcije $f$ z začetno vrednostjo $5$ je vzporeden z grafom funkcije $g(x)=-4x+9$. Zapiši predpis funkcije $f$.

Zgled

Zapiši pet funkcijskih predpisov linearnih funkcij s smernim koeficientom $0$. V zvezek nariši grafe funkcij. Kaj ugotoviš?

Konstantna funkcija je linearna funkcija s $k = 0$. Funkcijski predpis konstantne funkcije je: $f(x) = n$.

Zgled

V zvezek nariši graf linearne funkcije s smernim koeficientom $– 2$, ki poteka skozi točko $T(2,\, 3)$.

Če poznamo smerni koeficient $k$ linearne funkcije $f(x)$ in točko $T(a,\, b)$, ki leži na grafu funkcije, lahko zapišemo funkcijski predpis. Upoštevamo, da je $f(a) = b$. Tako je $b = k\cdot a + n$. Iz enačbe izračunamo začetno vrednost $n$.

Zgled

Graf funkcije poteka skozi točko $T(-1,\, 5)$. Smerni koeficient 

funkcije je $-3$. Dopolni funkcijski predpis. $f(x)=-3x+$ 2
<NAZAJ
>NAPREJ230/513