Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Smerni koeficient določa strmino grafa linearne funkcije. Če je $k > 0$, premica narašča od leve proti desni, če je $k < 0$, premica pada od leve proti desni. Če je $k = 0$, je premica vzporedna z abscisno osjo ali leži na abscisni osi. Konstantna funkcija je linearna funkcija s $k=0$. Funkcijski predpis konstantne funkcije je $f(x)=n$.
 
Spreminjaj smerni koeficient in začetno vrednost na prikazu ter opazuj lego grafov funkcij.

Smerni koeficient lahko odčitamo iz grafa linearne funkcije. Če za točki na grafu funkcije $T_1(x_1,\, y_1)$ in $T_2(x_2,\, y_2)$ velja $x_2-x_1=1$, je $y_2-y_1=k$. Kar lahko opazuješ na prejšnjem prikazu.

Graf linearne funkcije lahko narišemo s poznavanjem smernega koeficienta in ene izmed točk na grafu. Če graf funkcije poteka skozi točko $N(0,\, n)$, poteka tudi skozi točko $T(1,\, n + k)$. Poglej primer.

Grafi linearnih funkcij z enakim smernim koeficientom so med seboj vzporedni. Premice, ki so med seboj vzporedne, tvorijo snop premic.

<NAZAJ
>NAPREJ231/513