Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Načrtovanje z znano stranico

Trikotniku $ABC$ s podatki $ a=5\;\rm{cm,}$ $b=6\;\rm{cm} $ in $ c=8\;\rm{cm} $ načrtaj podoben trikotnik s stranico $c'=10\;\rm{cm.}$ Načrtuj v zvezek. Pomagaj si s prikazom postopka.

V zvezek znova načrtaj trikotnik $ABC$ ($ a=5\;\rm{cm,}$ $b=6\;\rm{cm}$ in $ c=8\;\rm{cm} $) in podobni trikotnik $A''B''C''$ z dolžino stranice $b'' = 3,5\;\rm{cm.}$

Danemu trikotniku lahko načrtamo podoben trikotnik, če poznamo vsaj eno dolžino stranice podobnega trikotnika.

Zgled

V zvezek načrtaj trikotnik $ABC$ s podatki $c=5\;\rm{cm}$, $\alpha=45^{\circ}$ in $\beta=60^{\circ}\!\mbox{.}$ Nato načrtaj še podobni trikotnik $A'B'C'$, v katerem je $a'=6\;\rm{cm.}$ Pomagaj si s prikazom postopka.

Zgled

Maja je narisala trikotnik $ABC$ in podobni trikotnik $A'B'C'\!\mbox{.}$ Poglej sliko in utemelji, ali je res načrtala podobna trikotnika.

<NAZAJ
>NAPREJ342/513