Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Načrtovanje z delitvijo daljice

Daljica $AB$ je razdeljena na enake dele. Dopolni zapisana razmerja dolžin daljic. Primerjaj število delov daljic $AT$ in $TB$ s številom delov daljice $AB$.

$|AT|:|AB|=$ 5 $\;:\;$ 7
$|AT|:|BT|=$ 5 $\;:\;$ 2
$|AB|:|BT|=$ 7 $\;:\;$ 2

Zgled

Daljico, dolgo $8\;\text{cm}$, s točko $T$ razdeli v razmerju $2:3$.

Zgled

Točka $T$ leži na nosilki daljice $AB$. Dopolni spodnja razmerja.

$|AT|:|AB|=$ 8 $\;:\;$ 3
$|AT|:|BT|=$ 8 $\;:\;$ 5
$|AB|:|BT|=$ 3 $\;:\;$ 5

Zgled

Oglej si sliko in dopolni razmerja.

$|AM|:|MB|=$ 2 $\;:\;$ 5
$|MN|:|AB|=$ 3 $\;:\;$ 7
$|AN|:|BN|=$ 5 $\;:\;$ 2
$|AM|:|BN|=$ 1 $\;:\;$ 1

Zgled

Z ravnilom in šestilom razdeli daljico v danem razmerju. Daljico $AB$ izberi sam.
a) $|AT|:|TB|=3:2$   č) $|AB|:|AT|=5:3$
b) $|BT|=\frac{1}{3}|AB|$   d) $|AT|=\frac{1}{2}|BT|$
c) $|AB|=1,5|AT|$   e) $|AB|=0,5|BT|$

<NAZAJ
>NAPREJ358/513