Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
6.

Točka $T$ deli daljico $AB.$ Pravilno dopolni zapisana razmerja. Razmerja naj bodo okrajšana.

7.

Z ravnilom in šestilom razdeli daljico v danem razmerju. Dolžino daljice $AB$ izberi sam.
a) $|AT|:|TB|=2:5$   č) $|BT|=\frac{4}{3}|AB|$
b) $|AB|:|AT|=4:3$   d) $|AB|=0,8|AT|$
c) $|AT|=\frac{2}{3}|BT|$   e) $|AB|=1,2|BT|$

8.

V zvezek nariši trikotnik $ABC.$ Trikotnik:
a) povečaj v razmerju $5:4$,
b) pomanjšaj v razmerju $2:3.$

9.

V anketi so osnovnošolce povprašali, kako preživljajo prosti čas. $40$ jih najraje gleda televizijo, $60$ se jih ukvarja s športom, $70$ jih je za računalnikom, $20$ jih posluša glasbo, $10$ pa jih najraje spi. Razdeli pravokotnik na ustrezno število enakih delov. Premikaš lahko točke $T_1$, $T_2$, $T_3$ in $T_4$. Ob pravilni postavitvi se ti bodo prikazale dejavnosti, izražene v odstotkih.

<NAZAJ
>NAPREJ362/513