Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Vsako daljico lahko razdelimo na poljubno število skladnih daljic (enakih delov). Delitev daljice na skladne dele opravimo z uporabo $1.$Talesovega izreka. V galeriji spodaj si po korakih oglej, kako daljico razdelimo na $5$ enakih delov.

S pomočjo delitve daljice na enake dele lahko delimo daljico v danem razmerju, načrtujemo trikotnike v danem merilu in ponazarjamo ulomke na številski premici.

Točka $T$ deli daljico $AB$ v razmerju $7:2$. To ugotovimo s štetjem enakih delov na daljici. Preštej število delov za posamezno daljico in dopolni razmerja.

$|AT|:|AB|=$ 7 $\;:\;$ 9
$|BT|:|AT|=$ 2 $\;:\;$ 7
$|AB|:|BT|=$ 9 $\;:\;$ 2

Delitev daljice na enake dele nam pomaga tudi pri ponazarjanju ulomkov na številski premici. Najprej si izberemo enotsko daljico $OE$, nato pa z njeno delitvijo na enake dele ponazorimo ulomke. Premikaj drsnika in si oglej, kako ponazorimo slike ulomkov na številski premici.

<NAZAJ
>NAPREJ360/513