Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Ko mejne ploskve piramide razgrnemo v ravnino, oblikujemo mrežo piramide. Vsako mrežo piramide sestavlja $n$-kotnik ($n\geq 3$) in $n$ trikotnikov. Poglej nekaj primerov mrež pravilnih, pokončnih piramid.

Plašč $n$-strane pokončne piramide sestavlja toliko enakokrakih trikotnikov, kot ima osnovna ploskev stranic.

Površina piramide je enaka vsoti ploščin osnovne ploskve in velikosti plašča:

$P=O+pl$

Poglej primer računanja površine pravilne, pokončne štiristrane piramide z osnovnim robom, dolgim $6\ \text{cm}$, in stransko višino, dolgo $5\ \rm{cm}$.


Površina $3$-strane enakorobe piramide je $120\ \rm{cm}^2$. Izračunaj ploščini osnovne ploskve in plašča.


Ploščina osnovne ploskve je 30 $\rm{cm}^2$.
Velikost plašča je 90 $\rm{cm}^2$.
<NAZAJ
>NAPREJ400/513