Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Odstotki in sklepanje

Pri delitvi premoženja je ena od sester pridobila $40\, \%$ vsega premoženja. Drugi dve sestri sta dobili enak delež. Prikaži delitev.

Ena izmed sester je pridobila $35 \,\%$ premoženja. Druga izmed sester je pridobila $25\, \%$ premoženja. Koliko odstotkov premoženja je pridobila tretja sestra?

Vsota deležev celote je vedno enaka $100 \,\%$.

Maja je pisala preizkus znanja. Učiteljica jo je obvestila, da je od $40$ možnih točk dosegla $80\,\%$ vseh točk. Poglej, kako je Maja izračunala število doseženih točk. Poskusi tudi sam.

Deleže celote lahko izračunamo tudi s sklepanjem. Sklepamo iz množine na enoto, iz enote na množino ali iz množine na množino.

Zgled

Dopolni sklepanje.

V naselju je $1500$ prebivalcev. $76 \,\%$ prebivalcev ima mobilni telefon. Izračunaj število prebivalcev z mobilnim telefonom.
$100 \,\%$ ..........
  1500 prebivalcev
 $1 \,\%$ ..........   15 prebivalcev
 $76 \,\%$ ...........
  1140 prebivalcev
<NAZAJ
>NAPREJ394/539