Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Z odstotki lahko zapišemo delež celote ali količine. Del celote, zapisan z odstotki, znamo oceniti ali natančno izračunati. Postopek računanja: $p\,\%$ od $a$ = $\frac {p}{100}$ · $a$, kjer smo z $a$ označili izbrano količino. 

Košarkarski klub ima $60$ članov. $45 \,\%$ članov so ženske. Koliko je članic in koliko je članov košarkarskega kluba?

Del celote lahko izračunamo tudi s sklepanjem.

Besedilne naloge lahko rešujemo tudi s pomočjo odstotkov. Odstotke prikažemo s sliko. Poglej primer.

Na pohodu je $500$ udeležencev. Otrok je $20 \,\%$ udeležencev. Upokojenih je  $30\,\%$ udeležencev. Koliko je preostalih udeležencev?

Ostalih pohodnikov je $50 \, \%$.

Poveži pare.

$20\,\%$ od $4\, \rm{m}$
$0,8\,\rm{m}$
$2\,\%$ od $4\,\rm{m}$
$0,08\,\rm{m}$
$200\,\%$ od $4\,\rm{m}$
$8\,\rm{m}$
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ396/539