Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
8.

Vrednosti izrazov izračunaj v zvezek, nato pa poveži enake vrednosti.

$45\,\%$ od $300$
$60 \,\%$ od $225$
$68\, \%$ od $200$
$17\, \%$ od $800$
$5\, \%$ od $2800$
$280\, \%$ od $50$
Število napačnih: 0
9.
10.

V zvezek nariši pravokotnik z dolžino $10\, \rm {cm}$ in širino $2\, \rm {cm}$. Pobarvaj $15 \,\%$ pravokotnika. Pobarvani del pravokotnika meri $4\, \rm {cm^2}$.

Drži. Ne drži.
11.

Na volitvah je imelo glasovalno pravico $1\,200\,000$ prebivalcev. Volitev se je udeležilo $28 \,\%$ prebivalcev. Koliko prebivalcev z glasovalno pravico se je udeležilo volitev? Koliko jih na volitve ni prišlo?

12.

Preveri trditev.

Reka Reka ima $88\,\rm{km}$ dolg tok. $37,5 \,\%$ svoje poti teče pod površino.

Nad površino preteče $33\,\rm{km}$.

Drži. Ne drži.
13.
14.

Zapisana so štiri števila v zaporedju. Ugotovi pravilo, po katerem so števila zapisana. Po enakem pravilu zapiši še naslednji dve števili v zaporedju.

$256$, $64$, $16$, $4$, 1 , 0,25  

Pravilo: vsako naslednje število je 25 $\%$ predhodnega števila.

<NAZAJ
>NAPREJ398/539