Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Besedilne naloge

Še enkrat preberi nalogo z uvodne strani.

Dopolni trditve.

V jogurtu A je 6,08 $\rm{g}$ ogljikovih hidratov. V jogurtu B je 6,4 $\rm{g}$ ogljikovih hidratov. V jogurtu C je 6,3 $\rm{g}$ ogljikovih hidratov. Mojca je izbrala jogurt A .

Besedilne naloge rešujemo tako, da nalogo najprej pozorno preberemo. Podčrtamo ali izpišemo si znane in potrebne podatke. Premislimo, kaj moramo izračunati. Nalogo rešimo in preverimo smiselnost rešitve.

Zgled

V trgovini imajo na zalogi $600$ zvezkov. Od teh je $25 \,\%$ majhnih zvezkov, $48 \,\%$ vseh zvezkov je velikih črtanih. Preostali zvezki so veliki brezčrtni. Koliko zvezkov je velikih črtanih?

Izberi, katere podatke potrebuješ, da nalogo rešiš. Računaj v zvezek.

Zgled

Šivilja je kupila $12 \, \rm{m}$ blaga. Za eno obleko je porabila $30 \,\%$ tega blaga, za srajco $20 \,\%$ tega blaga in za bluzo $3 \,\, \rm{m}$ blaga. Koliko metrov blaga je ostalo, če je najprej izdelala bluzo? Izberi odgovor s samimi nepotrebnimi podatki.

Zgled

V pekarni imajo $25$ vrst kruha. $40\,\%$ vseh vrst kruha je belega. Koliko vrst kruha je belega? Koliko je drugih vrst kruha? Pomagaj si s prikazom.

<NAZAJ
>NAPREJ395/539