Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
8.

V zračnici je bil tlak $1,2 \,\rm {bara}$. Ker je bil prenizek, so ga povečali za $100\, \%$. Ker je bil še vedno prenizek, so ga povečali še za dodatnih $20 \,\%$.

Tlak je zdaj v zračnici znašal $2,64 \, \rm {bara}$.

Drži. Ne drži.
9.

S stropa smo obesili $40 \, \rm {cm}$ dolgo elastiko. Nanjo smo dali utež z maso $2 \, \rm {kg}$. Pri tem se je elastika podaljšala za $50 \,\%$.

Dolžina elastike po prvi obtežitvi je bila 60 $\rm {cm}$.

Na to elastiko smo potem obesili še utež z maso $1,5 \, \rm {kg}$. Tokrat se je elastika podaljšala za $35\, \%$ nove dolžine. Polno obremenjena elastika je bila dolga 81 $\rm {cm}$.

10.

V kuhinji so predlansko leto pripravljali $320$ kosil. Lani se je število kosil zmanjšalo za $50\,\%$, 
letos pa še za $50\,\%$. Dopolni odgovora.

Lani so pripravili 160 kosil, letos pa le še 80 kosil.
11.
12.

Cena izdelka je $200\,\rm{€}$. V prvem mesecu jo znižajo za $10\,\%$, vsak naslednji mesec še za $10\,\%$. Izračunaj ceno izdelka po tretjem in četrtem znižanju. Ceno po znižanjih najprej oceni.

13.

V šolo je vpisanih $500$ učencev. Zaradi popravljanja šolske stavbe je septembra $40\,\%$ vseh učencev začelo obiskovati pouk v bližnjem gasilskem domu. Ko so marca popravili del šolske stavbe, je $40\,\%$ učencev, ki so imeli pouk v gasilskem domu, pouk obiskovalo zopet v šolski stavbi. Koliko odstotkov učencev šole je obiskovalo pouk še naprej v gasilskem domu?

14.

Pravokotniku z dolžino $a$ in širino $b$ smo dolžino povečali za $c$ $\%$ in širino zmanjšali za $d$ $\%$. Razišči, kako in za koliko $\%$ se spremeni ploščina tega pravokotnika.

15.

Naročnina na telefon je $7\,\rm{€}$. Vsak impulz stane $0,04\,\rm{€}$. Porabili smo $200$ impulzov.

Za naročnino in porabljene impulze plačamo 15 $\rm{€}$.

Naročnina se podraži za $10\,\%$, impulzi pa za $5\,\%$ . Novi znesek računa pri enakem številu impulzov bo 16,10 $\rm{€}$ (vpiši točen znesek).

<NAZAJ
>NAPREJ406/539