Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Koti paralelograma

Na prikazu sta kota z velikostjo $60^{\circ}$. Kota lahko poljubno premikaš in vrtiš. Kota postavi tako, da bosta presečišči krakov in vrha kotov oglišča paralelograma. Kaj ugotoviš o notranjih kotih paralelograma? Izračunaj velikost preostalih notranjih kotov paralelograma.

Vsota velikosti notranjih kotov paralelograma je $360^{\circ}$. Nasprotna kota v paralelogramu sta skladna ($\alpha=\gamma$, $\beta=\delta$). Vsota velikosti kotov ob isti stranici je enaka iztegnjenemu kotu ($\alpha+\beta=180^{\circ}$, $\beta+\gamma=180^{\circ}$, $\gamma+\delta=180^{\circ}$, $\alpha+\delta=180^{\circ}$).

Zgled

Zapisana je velikost notranjega kota paralelograma. Izračunaj velikosti preostalih notranjih kotov in enega zunanjega kota paralelograma. S premikanjem oglišča $C$ spreminjaš velikosti kotov. Kaj ugotoviš za velikost zunanjega kota?

Zunanji kot paralelograma je skladen z notranjim kotom z vrhom ob isti stranici paralelograma.

Zgled

Veš, da je $\beta'=80^{\circ}$. Izračunaj preostale kote paralelograma.

$\alpha=$ 80 $^{\circ}$, $\beta=$ 100 $^{\circ}$, $\gamma=$ 80 $^{\circ}$, $\delta=$ 100 $^{\circ}$

$\alpha'=$ 100 $^{\circ}$, $\gamma'=$ 100 $^{\circ}$, $\delta'=$ 80 $^{\circ}$ 

<NAZAJ
>NAPREJ487/539