Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Romb

Tudi romb je paralelogram. Na spodnjem rombu prikaži višini in izmeri njuni dolžini. Kaj ugotoviš? Romb tudi spreminjaj.

V zgornjem prikazu pobriši narisano in nariši obe diagonali romba. Kaj lahko poveš o medsebojni legi diagonal?

Romb ima eno višino, označeno z $v$. Diagonali romba sta pravokotni in se razpolavljata. Diagonali ležita na simetralah notranjih kotov.

Zgled

Izračunaj velikosti notranjih kotov romba.

$\alpha=$ 50 $^{\circ}$, $\beta=$ 130 $^{\circ}$, $\gamma=$ 50 $^{\circ}$, $\delta=$ 130 $^{\circ}$

Zgled

Premisli postopek načrtovanje romba s podatki $a=5\,{\rm cm}$ in $e=6\,{\rm cm}$ na spodnjem prikazu. Romb načrtaj tudi v zvezek.

Za načrtovanje romba potrebujemo dva neodvisna podatka.

<NAZAJ
>NAPREJ489/539