Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Paralelogram je štirikotnik z dvema paroma vzporednih in skladnih stranic. Vsak pravokotnik je paralelogram.

Daljica med nosilkama vzporednih stranic paralelograma, pravokotna na nosilki, je višina paralelograma. Višini označimo z $v_a$ in $v_b$. Diagonali paralelograma se razpolavljata. 

Vsota velikosti notranjih kotov paralelograma je $360^{\circ}$. Nasprotna kota v paralelogramu sta skladna ($\alpha=\gamma$, $\beta=\delta$). Vsota velikosti kotov ob isti stranici je enaka iztegnjenemu kotu ($\alpha+\beta=180^{\circ}$, $\beta+\gamma=180^{\circ}$, $\gamma+\delta=180^{\circ}$, $\alpha+\delta=180^{\circ}$). Poglej primer. Premikaš lahko oglišče $C$.

Za načrtovanje paralelograma, ki ni pravokotnik ali romb, potrebujemo tri neodvisne podatke. Poglej primer.

Načrtaj paralelogram $ABCD$ s podatki $a=4\,{\rm cm}$, $f=7\,{\rm cm}$ in $v_a=3\,{\rm cm}$. 

Romb je paralelogram z vsemi skladnimi stranicami. Vsak kvadrat je romb.

Romb ima eno višino. Označimo jo z $v$. Diagonali romba sta pravokotni. Diagonali romba razpolavljata nasprotna kota.

Za načrtovanje romba potrebujemo dva neodvisna podatka.

<NAZAJ
>NAPREJ490/539