Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
7.

Zapiši definicijsko območje realne funkcije realne spremenljivke:

a) $g(x)=\sqrt{8-2x+8x^2-2x^3}$
b) $h(x)=2+x-3 \log_2(x^4+5x^3+6x^2-4x-8)$

8.

Za katere vrednosti spremenljivke $x$ leži graf polinoma $p(x)=x^3+3x^2-x-5$ pod premico z enačbo $x+y+1=0$?

9.

Za katere vrednosti spremenljivke $x$ leži graf polinoma $p(x)=x^3-2x^2$ nad simetralo lihih kvadrantov?

10.

Dana sta polinom $p(x)=\frac{x^4}{3}-\frac{1}{3}$ in premica $q$ z enačbo $5x+3y-5=0$.

a) Graf polinoma $p$ in premico nariši v isti koordinatni sistem.
b) Računsko poišči presečišči grafa polinoma $p$ in premice $q$.
c) Za katere vrednosti spremenljivke $x$ leži graf polinoma $p$ pod premico $q$?

11.

Reši sistem neenačb.

$(2x^3 - 6x - 4≥0) \wedge (x^3-3x^2+4>0)$

12.

V koordinatnem sistemu ponazori rešitev sistema neenačb.

$(y≥2x^3 - 6x - 4) \wedge (y<x^3-3x^2+4)$

13.

Na sliki so narisani graf polinoma $p$ tretje stopnje, premica $q$ in množica točk $\mathcal{M}$. Množico $\mathcal{M}$ opiši s sistemom neenačb.


<NAZAJ
>NAPREJ421/610