Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Krožnica in graf funkcije

Iz enačbe $(x-2)^2+(y+1)^2=4$ izrazi $y$. Ali tako dobljena enačba predstavlja enačbo grafa realne funkcije?

Ko smo izrazili $y$, smo dobili dve krivulji, ki predstavljata enačbi grafov funkcij. Oba grafa funkcij nariši. Rešitev preveri na aktivni sliki zgoraj.
Zapiši še nekaj enačb krožnic ter zapiši predpisa za funkciji, katerih grafa predstavljata zgornjo in spodnjo polovico krožnice.
Pomagaj si z aktivno sliko zgoraj.

Zgled

Nariši graf funkcije s predpisom $f(x)=1-\sqrt{-x^2-4x-3}$. Rešitev preveri na aktivni sliki spodaj.

Zgled

Dana je funkcija s predpisom $f(x)=\sqrt{-x^2+2x+4}-1$.
a) Zapiši definicijsko območje, zalogo vrednosti ter nariši graf dane funkcije $f$.
b) Izračunaj ničli dane funkcije $f$.
c) Izračunaj presečišče grafa dane funkcije $f$ s premico $x-y=1$.

<NAZAJ
>NAPREJ495/610