Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Verižna izomerija

Videli smo, da imajo vse tri spojine z enako molekulsko formulo drugačno strukturo (verigo, skelet), drugačno je ime teh spojin, drugačne pa so tudi lastnosti. Pravimo, da so vse tri spojine izomeri pentana. Ker se razlikujejo v verigi ogljikovih atomov, govorimo o VERIŽNI izomeriji. Na grafu so prikazana vrelišča za vse tri izomere.

Z grafa odčitajte vrelišča vseh treh izomerov pentana in dopolnite spodnje besedilo.

Vrelišče pentana je 36 ,0 °C, vrelišče 2-metilbutana je 27 ,7 °C, vrelišče 2,2-dimetilpropana pa 9 ,5 °C. Vrelišča (padajo/naraščajo) padajo z razvejanostjo izomerov.

Bencinska črpalkaVerižni izomeri se ločijo še po drugih lastnostih, na primer po stisljivosti ogljikovodikov, ki jo izkoriščamo pri motorjih z notranjim zgorevanjem. zagotovo vsi poznamo oktansko število bencinskih goriv. Najpogostejši gorivi sta 95- in 100-oktanski bencin. 100-oktanski bencin se pri stiskanju mešanice bencina in zraka v avtomobilskem motorju obnaša kot čisti izooktan (2,2,4-trimetilpentan). Heptan ima po dogovoru oktansko število enako 0. 95-oktanski bencin se obnaša kot zmes, ki je sestavljena iz 95 % izooktana in 5 % heptana.

Pa poglejmo še druge vrte izomerij. Govorimo o dveh skupinah: strukturna ali konstitucijska izomerija in stereoizomerija. Strukturni izomeri se med seboj razlikujejo v povezavi atomov, stereoizomeri pa po prostorski razporeditvi.

<NAZAJ
>NAPREJ47/335