Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Koliko možnih položajnih izomerov najdemo pri butanolu (CH3CH2CH2CH2-OH)?

2.

Koliko položajnih izomerov klorocikloheksana je možnih?

3.

Ali drži, da sta CH3CH2CH2COOH in CH3CH2COOCH3 funkcionalna izomera?

Drži. Ne drži.
4.

Zakaj ciklopentan ni verižni izomer pentana?

5.

Katera spojina ni verižni izomer pentana?

6.

Prikazani so geometrijski izomeri CH3CHCHCHCHCH3. Pod posamezni izomer vpišite diskriptorje za obe dvojni vezi (za cis c, za trans t, torej kombinacije so c,t t,c c,c in t,t)

A
B

  t , t
  c , c
C
D
  t , c
  c , t

Dve od teh spojin dobro poglejte. Opazili boste, da sta spojini enaki. Kateri spojini sta to (A, B, C ali D)? Enaki spojini sta C in D . Spojina ima tako le 3 izomere.

<NAZAJ
>NAPREJ54/335