Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
11.

Kateri zapis spojine A, B, C ali D ustreza krogličnemu modelu?
 

 

12.

Pri kateri spojini lahko zapišemo geometrijska izomera?

13.

Fizikalne in kemijske lastnosti funkcionalnih izomerov so enake.

Drži. Ne drži.
14.

Spojina CH3CH2CH(CH3)CH2CH2CH3 nima centra kiralnosti.

Drži. Ne drži.
15.

Pri kateri od spodaj zapisanih spojin je mogoče najti štiri geometrijske izomere?

16.

Katera spojina je izomer pentana?

17.

Katera spojina je izomer butanojske kisline?

<NAZAJ
>NAPREJ56/335