Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
18.

Vitamin A ima 5 dvojnih vezi. Ob štirih dvojnih vezeh se veriga lahko razporejaja na dva načina (cis, trans). Izračunajte, koliko možnih geometrijskih izomerov bi lahko napisali z vitaminom A.
Vitamin A v korenčku


Število možnih geometrijskih izomerov je 16 .
19.

Ali drži naslednja trditev?

Geometrijska izomerija je možna le, če imamo dvojno vez.

Drži. Ne drži.
20.

Ali drži naslednja trditev?

Ob dvojni vezi je vedno možna dvojna razporeditev skupin in s tem nastanek cis in trans izomerov.

Drži. Ne drži.
21.

Ali drži naslednja trditev?

Ob trojni vezi ne moremo dobiti dveh geometrijskih izomerov.

Drži. Ne drži.
22.

Koliko možnih položajnih izomerov lahko zapišemo pri bromobutanu, če upoštevamo tudi verižno izomerijo?

23.

Palitoksin je ena najbolj strupenih snovi, ki so jo izolirali iz morskih koral. 1 gram palitoksina lahko ubije 200.000 ljudi. Njena molekulska formula je C129H223N3O54. Spojina ima 64 centrov kiralnosti. Izračunajte število možnih optičnih izomerov.
Palitoksin v koralah

Možnih optičnih izomerov je 1·10 19 .
<NAZAJ
>NAPREJ57/335