Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

2. Določite število centrov kiralnosti v naslednjih spojinah in določite število možnih optičnih izomerov.

formula spojine
št. centrov kiralnosti
št. optičnih izomerov
  0 0
1 2

2 4

Fizikalne in kemijske lastnosti optičnih izomerov (enantiomerov) so enake, imajo le nekaj razlik:
- Razlikujejo se v sukanju ravnine polarizirane svetlobe, svetlobo sučejo za enak kot, a v nasprotni smeri.
- V biokemijske reakcije lahko vstopa samo eden od obeh enantiomerov, ker reakcije potekajo z asimetričnimi spojinami − encimi. Asimetrične spojine, ki nastanejo v živih organizmih, imajo le eno obliko, tak primer so ogljikovi hidrati in aminokisline.
- Asimetrična mesta za okus lahko prepoznavajo okus le ene oblike enantiomerov.
- Razlika je tudi v biološki aktivnosti, na primer en enantiomr lahko deluje zdravilno, drugi pa ne.

Optični izomeri imajo enaka imena. Kako razlikujemo med zrcalnima spojinama?

Sučnost (+) in (-) označuje zgolj lastnost spojine. Za razlikovanje med obema strukturama molekul uporabljamo deskriptorja D (dexter − desni) in L (laevu − levi), ki nam povesta konfiguracijo glede na standard, to je glicerolaldehid. S poimenovanjem spojin po pravilih IUPAC enantiomere razlikujemo z deskriptorjema R in S.

Prikazani sta stereokemijski in strukturni formuli obeh oblik glicerolaldehida. 3D modela obrnite tako, da bosta čim bolj podobna eni od spodnjih formul. Tako boste lahko določili konfiguracijo obeh modelov.


Model A ima konfiguracijo D , model B pa konfiguracijo L .
<NAZAJ
>NAPREJ52/335