Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Položajna izomerija

Položajni izomeri se med seboj razlikujejo v položaju, največkrat funkcionalne skupine, lahko pa tudi v položaju dvojne ali trojne vezi. Poglejmo nekaj primerov.

Položaj funkcionalne skupine

Položaj dvojne vezi

Položaj substituent

Tudi položajni izomeri se med seboj razlikujejo v lastnostih. Pentan-1-ol in pentan-2-ol celo kemijsko različno reagirata. O tem več pri alkoholih.

Koliko je vseh položajnih izomerov butanola? 3
Koliko je vseh položajnih izomerov pentena? 2
Koliko je vseh položajnih izomerov dimetilbenzena? 3

1. Na koliko različnih mest se lahko veže atom klora v pentanu?

2. Na koliko različnih mest se lahko veže atom klora v 2-metilbutanu?

3. Na koliko različnih mest pa se lahko veže atom klora v 2,2-dimetilpropanu?

4. Pentan, 2-metilbutan, 2,2-dimetilpropan so verižni izomeri. Število vseh strukturnih izomerov z molekulsko formulo C5H11Cl je torej 8 .
<NAZAJ
>NAPREJ48/335