Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
7.

Med navedenimi spojinami najdite tri pare verižnih izomerov.

8.

Prikazani sta spojini z enako molekulsko formulo, a z različno strukturo. Spojini sta diamindikloridoplatina(II). Samo cis izomer se uporablja kot zdravilo za zdravljenje raka.
 A B


Spojini lahko opredelimo kot geometrijska izomera. Za zdravilo se uporablja cisplatin, to je spojina A .

9.

Katera od spojin (B-E) je verižni izomer spojine A?

10.

Katere spojine so položajni izomeri?

<NAZAJ
>NAPREJ55/335