Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
24.

Drži, da 1,2-dibromociklopenten nima geometrijskih izomerov.

Drži. Ne drži.
25.

Katere trditve so pravilne?

26.

Vsem trem spojinam določite deskriptorje cis (c) oz. trans (t) za označene dvojne vezi.

Spojina A: 1. je t , 2. je c , 3. je c
Spojina B: 1. je t , 2. je c
Spojina C: 1. je t , 2. je t , 3. je t , 4. je t , 5. je c

27.
Ugotovite število kiralnih centrov in število možnih optičnih izomerov pri vsaki od naslednjih spojin.

a) CH3-CH(OH)-CH(Cl)-CH3; število kiralnih centrov: 2 ; število optičnih izomerov: 4 .
b) HOC-CH(OH)-CH(OH)-CH(OH)-CH(OH)-CH2OH; število kiralnih centrov: 4 ; število optičnih izomerov: 16 .

<NAZAJ
>NAPREJ58/335