Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Geometrijska izomerija

O geometrijski izomeriji govorimo, ko vezi med atomi niso vrtljive ali so deloma vrtljive. Takrat se lahko atomi ali skupine atomov znajdejo v različni prostorski razporeditvi. Poglejmo primer.


Prva dva izomera se razlikujeta le v prostorski razporeditvi atomov, zato imata enako ime. Spojini razlikujemo z deskriptorji cis − na isti, in trans − na nasprotni strani dvojne vezi. Različna prostorska razporeditev ni možna, če sta vsaj na enem od C-atomov ob dvojni vezi vezani dve enaki skupini.

1,1 dibromoeten
ima dve isti skupini na vsakem C-atomu, zato nima geometrijskih izomerov.


Določite diskriptorja cis in trans za oba geometrijska izomera.

Izomer A je cis -1,2-dibromoeten. Spojina B je trans -1,2-dibromoeten. Ime spojine C je 1,1-dibromoeten in je glede na spojini A in B položajni izomer.

Geometrijska izomerija lahko nastane tudi v cikličnih spojinah.

Leva spojina je cis izomer, ker sta klorova atoma na isti strani obroča, desna pa trans izomer, ker sta klorova atoma na nasprotni strani obroča.

Če je v spojini več dvojnih vezi, je možnih geometrijskih izomerov 2n, kjer je n število dvojnih vezi. V primeru molekule CH3-CH=C(CH3)-CH=CH-CH3 imamo 4 geometriijske izomere (22). Če je molekula simetrična, kot je CH3-CH=CH-CH=CH-CH3, je število možnih geometrijskih izomerov manjše, le 3 .
<NAZAJ
>NAPREJ50/335