Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Optična izomerija

Ko smo odprli stran, sta se nam prikazala dva kroglična modela dveh istih molekul. Ali morda dveh različnih molekul? Na to vprašanje si odgovorimo sami tako, da z miško obe spojini poskusimo obrniti tako, da bosta obe imeli atome iste barve enako orientirane v vse smeri.


Obe spojini imata enako molekulsko formulo CFClBrI. Sta molekuli enaki ali sta izomera? Odgovor je: izomera . Ob pravilni trditvi ste verjetno ugotovili, da sta spojini kot zrcalni sliki (enantiomera). Pravimo, da sta spojini OPTIČNA izomera.

Model lahko približamo ali oddaljimo, če pritisnemo tipko SHIFT in premikamo miško naprej ali nazaj.

Optične izomere lahko pričakujemo pri vseh molekulah, ki ima na ogljikovem atomu vezane štiri različne atome ali skupine. Takemu ogljikovemu atomu pravimo center kiralnosti, tudi asimetrični ogljikov atom, ki ga označimo z zvezdico (C*), molekulo imenujemo kiralna molekula, spojina pa je optično aktivna.

 

Če je kiralnih centrov več, je število možnih optičnih izomerov 2n, kjer je n število kiralnih centrov. 

1. Ali sta leva in desna dlan enaki ali sta zrcalni sliki? Prekrijte levo dlan z desno dlanjo. Obe seveda morata biti obrnjeni navzdol ali navzgor.

Sta enaki? Da ai ne? Ne
<NAZAJ
>NAPREJ51/335