Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kvadrat dvočlenika

Množimo dvočlenika. Opiši njuno lastnost. Na prvo črto povleci produkt členov, na drugo črto povleci poenostavljen izraz.

S črko P označi izraz, ki je enak danemu izrazu, preostalim pripiši N.  
a) Izraz: $(a+3)(a+3)$
N $2\cdot(a+3)$
P $(a+3)^2$
N $a^2 + 3^2$
b) Izraz: $(a-3)(a-3)$
P $(a-3)^2$
N $a^2 - 3^2$
N $2\cdot(a-3)$

V zvezek izračunaj produkte. Koliko členov ima vsak poenostavljeni izraz? Vsak produkt zapiši še s potenco.
a) $(x–4)(x–4)$ b) $(1+b)(1+b)$  c) $(2x–1)(2x–1)$ 

Produkt enakih dvočlenikov zapišemo s kvadratom dvočlenika. Kvadrat dvočlenika ima tri člene.

Zgled

Na prvi sliki je kvadrat s stranico $a$. Na vsaki naslednji sliki je kvadrat z za $1$ daljšo stranico. Zapiši in izračunaj ploščine kvadratov na zaporednih slikah. Zapiši ploščino osmega kvadrata v tem zaporedju. Kako bi zapisali ploščino $n$-tega kvadrata v zaporedju?

Zgled

Dopolni v enakosti. Vpiši manjkajoča števila ali predznake.

$(a+4)(a+4)=a^2 +$ 4 $a+$ 4 $a+$ 16 $= a^2+$ 8 $a+$ 16

$(a-9)(a-9)=a^2 $ - $9a$ - $9a$ + $81= a^2 $ - $18a$ + $81$

$(a+6)(a+6)=a^2+ $ 6 $a$ + $6a +$ 36 $= a^2 +$ 12 $a +$ 36

<NAZAJ
>NAPREJ12/513