Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Izrazi s kvadrati dvočlenikov

Na spodnjih prikazih sta zapisana izraza s kvadratom dvočlenika. Izraza poenostavimo. Na črte povleci izraze tako, da prikažeš potek poenostavljanja vsakega izraza. Pomagaj si z zapisi v zvezek. Opiši postopek poenostavljanja.


Izraze s spremenljivko poenostavimo tako, da najprej množimo, nato pa seštejemo ali odštejemo podobne enočlenike.

Upoštevamo, da je kvadriranje (potenciranje) množenje enakih faktorjev.

Pozorni smo na predznak „$-$“ pred izrazom v oklepaju.

Zgled

Prepiši izraze s spremenljivko v zvezek in jih poenostavi. Upoštevaj vrstni red izvajanja računskih operacij.
a) $3a^2+(5a+1)^2-10a$
b) $(3a-4)^2-(2a+6)^2$

Zgled

Prepiši izraze s spremenljivko v zvezek in jih poenostavi. K vsakemu izrazu vpiši črko pred enakovrednim, poenostavljenim izrazom.

$(8+a)^2-(-a+5)^2=$ C A $10a^2 +4 a +1$
$2a(-3a+6)+(4a-1)^2=$ A
B $-36 a$ 
$-(a+9)^2+(a-9)^2=$ B C $26a +39$
<NAZAJ
>NAPREJ14/513