Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Produkt enakih dvočlenikov izračunamo tako, da vsak člen prvega dvočlenika množimo z vsakim členom drugega dvočlenika. Poenostavljen izraz ima tri člene. Poglej primera.

Produkt dveh enakih faktorjev lahko zapišemo s potenco s stopnjo dve. Kvadrat dvočlenika je produkt dveh enakih dvočlenikov.
Kvadrat dvočlenika lahko izračunamo tudi z uporabo pravila. Kvadrat dvočlenika je vsota kvadrata prvega člena, dvakratnika produkta obeh členov in kvadrata drugega člena dvočlenika.
Pravilo zapišemo:
$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$,
$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$.
Poglej primera.

Kvadriranje dvočlenika ima kot množenje enakih dvočlenikov prednost pri poenostavljanju izraza s spremenljivko. Poglej primera.

Pri računanju vrednosti izraza s spremenljivko običajno vrednost spremenljivke vstavimo v poenostavljen izraz. Poglej primer za $a = 1,5$.

<NAZAJ
>NAPREJ16/513