Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Pravokotnost v prostoru

Opazujemo model kocke. Oglišča kocke $A,\ B,\ C$ in $D$ ležijo na ravnini $\mathscr R$. Primerjaj lego nosilke daljice $EA$ z lego nosilke daljice $EB$ in lego nosilke daljice $EC$ z ravnino $\mathscr R$.

Premica je na ravnino lahko pravokotna.

Zgled

Na modelu kocke $ABCDEFGH$ označimo trikotnik $BCE$. Za kakšen trikotnik gre? Ali je premica $EB$ pravokotna na ravnino $ABC$?

Zgled

Na modelu kocke $ABCDEFGH$ primerjaj lego premice $EA$ s premico $AB$ in premico $AD.$

Premica je pravokotna na ravnino, če je pravokotna na vsaj dve premici, ki ležita na ravni.

Zgled

Poglej prikaz. Opiši medsebojno lego premic, ki se sekajo v skupni točki.

<NAZAJ
>NAPREJ168/513