Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zgled

V zvezek nariši skico kvadra $ABCDEFGH$. Poudari vsako premico, nosilko robov kvadra, ki je pravokotna na ravnino $BCG$.

Zgled

Zvezek leži na vodoravni podlagi. List v zvezku je model ravnine. Na ravnini nariši točko $T$. Na vrvico priveži radirko ali drug, težji in manjši predmet. Vrvica ti predstavlja premico. Postavi vrvico nad narisano točko $T$. Nad isto točko $T$ naj hkrati postavi vrvico tudi tvoj sošolec. Kaj ugotovita? Katero lego ima premica (vrvica) glede na ravnino? Izmisli si še točko $T$ nad ravnino in s sošolcem postopek ponovita.

Skozi točko poteka natanko ena pravokotnica na ravnino.

Zgled

S sošolcem postavita izdelani "svinčnici" eno ob drugo.

Premici (vrvici) sta vzporedni.

Drži. Ne drži.

Vse pravokotnice na ravnino so vzporedne.

Razdalja točke do ravnine

Opiši lego premice $n$ glede na ravnino $\mathscr {R}$. Povleci točko $A$ in točko $B$. Opazuj dolžino daljice $AT$ in dolžino daljice $BT$, če sta dolžini v $\rm cm$. V kateri legi točk $A$ in $B$ je razdalja med točko $T$ ter ravnino $\mathscr R$ najkrajša?

Razdalja med točko, ki ne leži na ravnini, in ravnino, je enaka dolžini daljice, ki je pravokotna na ravnino in ima za krajišči izbrano točko izven ravnine ter presečišče nosilke daljice z ravnino. Zapis: $d(T,\mathscr R)$

Zgled

V zvezek načrtaj skico, na kateri je premica $TN$ pravokotna na ravnino $\mathscr R$. Točka $N$ leži na ravnini $\mathscr R$.

<NAZAJ
>NAPREJ169/513