Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zgled

Na naslednjem prikazu povleci točko $E$. Opiši trikotnike, ki nastanejo.

Prikaži dolžine daljic. Opiši postopek, s katerim izračunaš dolžino daljice $AB$, dolžino daljice $AE$ in dolžino daljice $CE$.

S pomočjo zgornjega prikaza izračunaj dolžino stranice $AB$ v trikotniku $ABC$, dolžino stranice $AE$ v trikotniku $ABE$ in dolžino stranice $CE$ v trikotniku $ACE$. Pri izračunu uporabi največjo dolžino daljice $BE$. Če bo treba, rezultat zaokroži na desetine.

Tudi v prostoru lahko uporabimo Pitagorov izrek za izračun neznanih dolžin.

Zgled

Izračunaj oddaljenost točke $B$ od ravnine $\mathscr{R}$. Potrebne podatke preberi na sliki.

Zgled

V kvadru $ABCDEFGH$ je $|AB|=10 \ \rm cm$, $|BC|=8 \ \rm cm$ in $|CG|=25 \ \rm cm$.

Dopolni trditve.

$|CD|=$ 10 $\rm cm$
$|AD|=$ 8 $\rm cm$
$|AE|=$ 25 $\rm cm$
Točka $H$ je od ravnine $ABC$ oddaljena 25 $\rm cm.$
Točka $C$ je od ravnine $ADE$ oddaljena 10 $\rm cm.$
Točka $B$ je od ravnine $CDG$ oddaljena 8 $\rm cm.$
<NAZAJ
>NAPREJ170/513