Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Na sliki je kvader $ABCDEFGH$. Zapiši vse premice, nosilke robov kvadra, ki so:
a) vzporedne z ravnino $ADH$,
b) pravokotne na ravnino $EFG$.

2.

Zapiši z matematičnimi simboli.

a) Premica $c$ je pravokotna na ravnino $\mathscr R$.
b) Premica $b$ je vzporedna premici $c$.
c) Premica $p$ seka ravnino $\mathscr R$ v točki $M$.

3.

Označi pravilne trditve.

4.

Za kvader $ABCDEFGH$ z dolžino $3\ \rm cm$, širino $4\ \rm cm$ in višino $5\ \rm cm$ dopolni trditve.


$|AB|=$ 3 $\rm cm$, $|AE|=$ 5 $\rm cm$,
$|BC|=$ 4 $\rm cm$
Oglišče $H$ je od ravnine $ABC$ oddaljeno za 5 $\rm cm$.
Oglišče $C$ je od ravnine $ADH$ oddaljeno za 3 $\rm cm$.
Oglišče $H$ je od ravnine $ABE$ oddaljeno za 4 $\rm cm$.
5.

Oglej si spodnjo sliko in dopolni. Vpiši z besedo, ali sta objekta pravokotna ali vzporedna.

Premica $c$ je pravokotna na premico $f$. Premica $b$ je pravokotna na ravnino $\mathscr R$, ker je pravokotna na premici $d$ in $e$. Premica $c$ je pravokotna na premico $g$. Premica $c$ je pravokotna na ravnino $\mathscr R$. Premica $b$ je vzporedna premici $c$. Premica $a$ je vzporedna z ravnino $\mathscr R$.
<NAZAJ
>NAPREJ172/513