Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

S točkama na drsniku spreminjaj smerni koeficient in začetno vrednost linearne funkcije. Opazuj presečišče grafa linearne funkcije z abscisno osjo. Za zahtevana funkcijska predpisa dopolni spodnjo preglednico.

Predpis linearne funkcije
$f(x)=2x+4$
$f(x)=-2x+2$
Vrednost, pri kateri graf funkcije seka abscisno os
 $x=$ -2  $x=$ 1

Vrednost spremenljivke $x$, pri kateri je funkcijska vrednost enaka $0$ (torej $f(x) = 0$), je ničla funkcije.

V ničli funkcije graf funkcije seka abscisno os.

Zgled

Z grafa preberi ničlo linearne funkcije in dopolni.

      Ničla linearne funkcije: $x=$ -1

Zgled

Nariši graf linearne funkcije $f$ z ničlo $x=-3$ in začetno vrednostjo $3$. Zapiši predpis funkcije $f$.

<NAZAJ
>NAPREJ242/513