Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Vrednost spremenljivke $x$, pri kateri je funkcijska vrednost enaka $0$ (torej $f(x) = 0$), imenujemo ničla funkcije. V ničli funkcije graf funkcije seka abscisno os.
Spreminjaj smerni koeficient in začetno vrednost linearne funkcije. Zapisana je ničla funkcije.

Za linearno funkcijo lahko izračunamo presečišči grafa linearne funkcije s koordinatnima osema:

Presečišče grafa linearne funkcije $f$ z abscisno osjo je točka $M(m,0)$, kjer je $m$ ničla funkcije $f$.

Presečišče grafa linearne funkcije $f$ z ordinatno osjo je točka $N(0,n)$, kjer je $n$ začetna vrednost funkcije $f$.

Izračunaj presečišči grafa linearne funkcije $f(x) = \frac{2}{3}x+2$ s koordinatnima osema. Nariši graf linearne funkcije $f$.

<NAZAJ
>NAPREJ245/513