Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Presečišči s koordinatnima osema

Na grafu linearne funkcije sta označeni točki $M$ in $N$. Spreminjaj lego točk $M$ in $N$ in opazuj, kako spreminjaš graf linearne funkcije. Katere koordinate imata točki $M$ in $N$?

Presečišče grafa linearne funkcije $f$ z abscisno osjo je točka $M(m,0)$, kjer je $m$ ničla funkcije $f$.

Presečišče grafa linearne funkcije $f$ z ordinatno osjo je točka $N(0,n)$, kjer je $n$ začetna vrednost funkcije $f$.

Zgled

Izračunaj koordinate presečišč grafa linearne funkcije $f(x)=10x-7$ s koordinatnima osema.

Zgled

Izračunaj koordinate presečišč grafa funkcije $f$ s koordinatnima osema, če je $f(x)=-\frac{1}{2}x-2$. Nato nariši graf funkcije $f$. Koordinatno izhodišče in presečišči grafa funkcije s koordinatnima osema so oglišča trikotnika. Izračunaj ploščino trikotnika.

<NAZAJ
>NAPREJ244/513