Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kocka

Na prikazu je kocka. Ponovi lastnosti kocke. Nariši kocko v zvezek in zapiši lastnosti kocke.

Zgled

Kocka z robom $5\ \rm{cm}$ ima površino 150 $\rm{cm}^2$ in prostornino 125 $\rm{cm}^3$.

Zgled

Iz papirja izdelaj kocko z robom $5\ \rm{cm}$.

Zgled

Matej bi rad izdelal žičnati model kocke. Najmanj koliko $\rm{dm}$ žice potrebuje za izdelavo žičnatega modela kocke z robom $5\ \rm{cm}$?

Zgled

Ploščina osnovne ploskve kocke je $36\ \rm{cm}^2$. Izračunaj dolžino roba, površino in prostornino kocke.

Zgled

Dolžina telesne diagonale kocke je $4\sqrt3\ \rm{cm}$. Izračunaj površino in prostornino kocke.  Računaj v zvezek.

Rob kocke je dolg 4 $\rm{cm}$.
Površina kocke je 96 $\rm{cm}^2$.
Prostornina kocke je 64 $\rm{cm}^3$.
<NAZAJ
>NAPREJ366/513